Chefsutbildning – Back in my hometown!

Från Götaälvbron. Barken Viking. Jagaren Småland. Masthuggskyrkan i fonden.
Uppdrag chefsutbildning utfört på min gamla arbetsplats Sveriges Television!