Gestaltning och dramaurgi

Vi har just genomfört ett seminarium och en workshop för ett företag som vi följt och samarbetat med under lång tid. Nu sökte vi nya sätt att berätta om ett tema som är mycket viktigt i deras kontakter med kunderna. Utmaningen för medarbetarna är att förnya ett innehåll som de dagligen berättar om. Vi prövade olika sätt att strukturera och dramatisera berättandet så att det både blir anpassat för den aktuella kunden och även mer intressant för den som förmedlar det. Vi hittade flera möjliga ingångar som ingen hade tänkt på tidigare.

Det var fascinerande att se hur ökad medvetenhet om dramaturgi och gestaltning kunde förbättra uttryckssätten och höja trovärdigheten på flera sätt. Det blev också många goda skratt när medarbetarna ficks se och höra varandra i nya kommunikativa situationer.

Avstämning och uppföljning av resultat väntar om någon månad!

Affärslivet kan ha stor nytta av professionell gestaltning och dramatisk kunskap!