Kommunikativa chefer

Har just avslutat en chefsutbildning inom ett större företag i HR-branschen. Några viktigt reflektioner och slutsatser kom fram i utvärderingen. Analysen gäller idag och kommer framåt att bli en allt nödvändigare insikt och strategi för de flesta chefer.

”Inom vårt företag står vi ständigt inför förändringar som kan upplevas som både svåra och smärtsamma. Ju fortare allt snurrar, desto mer behöver vi kommunikativa chefer som kan nå fram med budskapen och som kan skapa delaktighet, entusiasm och engagemang. Först då kan förändringsarbetet bli framgångsrikt.”

”De chefer som i första hand ser sitt chefskap som en position istället för en kommunikativ funktion för utveckling och förändring, kommer att få det svårt att leda ett nödvändigt förändringsarbete.”