Storytelling i Nyköping

 

Nyköpings kommun har en kampanj med svartvita bilder i Stockholms tunnelbana varje höst, ”Bo i Nyköping”. Bilderna innehåller människor som gestaltar en episod. En liten historia som betraktaren kan identifiera sig med. Identifikation är kärnan i Storytelling.

I Nyköping finns ett Campus för utbildning. Där arbetar jag just nu och mina studenter utbildar sig till grafiska formgivare och kommunikatörer. Kursen heter Storytelling och vi upptäcker och producerar berättande inom olika medier och mediekanaler. Första uppgiften, att använda sig själv för att skriva en berättelse. De skrev fantastiska små historier som förklarar varför de vill arbeta med bilder, text, grafisk form och kommunikation. Vi lärde oss mycket om varandra och om framtidsdrömmar. Den lilla berättelsen fångade den stora ambitionen. Och vi kände igen oss. Vi identifierade oss i varandras berättelser och vi kände vad som skapar trovärdighet!  – Att våga berätta för andra om sig själv om sina drömmar, drivkrafter och mål!

Tags: