Telefonkommunikation

Robert Sjöblom – Vi har en lång relation med en kund i mäklarbranschen. Vi har haft olika seminarier under åren där vi utvecklar mäklarnas kompetens att göra levande och intressanta presentationer. En av medarbetarna arbetar mycket med telefonkontakter och vill ha träning i att förbättra sin telefonkommunikation.

Jag var med vid några telefonsamtal. Med hjälp av mobilkameran spelade jag in hennes kroppsspråk och hennes sätt att tala med kunderna. Efteråt analyserade vi hur samtalet utvecklade sig och hur det påverkade hennes kroppsspråk och röst.

Vi upptäckte att hon omedvetet spände kroppen och rösten vid passager när samtalet gick trögt eller inte kändes bra. Vi gjorde då rollspel och återupprepade samtalet. Hon fick uppleva hur situationen påverkades av att hon fick hjälp med att hittade ett annat och mer avspänt förhållningssätt med kropp och röst. Vi tränade på att låta kroppen arbeta med henne istället för mot henne. Några veckor senare följde vi upp resultaten och de var mycket positiva. Telefonkommunikationen hade förbättrats och mäklaren upplevde att träningen givit henne en behagligare röst, mer positiv energi och bättre kontakt med kunderna.