Hur får jag sagt det som ska sägas?

Hur kan jag förbättra mitt kroppsspråk
och min röst?

Hur blir vi mer framgångsrika i våra
förhandlingar och kundmöten?
Hur ska vi kommunicera för att ge
upplevelser och trovärdighet?

Känner du igen dig i frågorna?

Välkommen till MementoMedia AB

Detta gör vi för våra kunder

Vi hjälper dig som är vår uppdragsgivare att hitta nya vägar i din kommunikation. Vi vill locka fram och gestalta det oväntade och förstärka det unika i dina budskap och berättelser. Vi arbetar för ett personligare tilltal och för upplevelser som fångar din målgrupp och som ger trovärdighet.

Med gedigna och kvalificerade erfarenheter från media, teater, skådespeleri, kundkommunikation, försäljning och utbildning, utvecklar vi personer och organisationer. Vi använder dramaturgin, retoriken, mediernas uttryck och estetik samt teaterns och kroppens verktyg för att förädla din kommunikation, information, presentation eller dina kundmöten och förhandlingar.

Vi arbetar med utbildning, individuell kompetensutveckling, konsulttjänster samt råd och stöd i processer och produktioner. Vi kan också ta helhetsansvar för olika uppdrag och delprojekt.

Kommunikation från latinet betyder ”Göra gemensam”.

Memento från latinet betyder ”Komma ihåg”.

Några exempel på vad MementoMedia gör

 • Chefs- och ledarutbildning inom kommunikation och presentation
 • Coachning och träning av programledare
 • Dramaturgisk analys och rådgivning i programverksamhet
 • Dramaturgisk och språklig bearbetning av texter
 • Föreläsningar och workshops inom dramaturgi, kroppsspråk och röst
 • Föreläsningar och workshops inom konsultativ och behovsrelaterad försäljning
 • Föreläsningar och workshops om offerten som säljredskap
 • Förhandlingsteknik

 • Genomför kursmoment inom befintliga utbildningar
 • Kvalificerad sälj- och kommunikationsträning
 • Organiserar och genomför utbildning för skolor och företag
 • Föreläsningar och workshops inom Storytelling
 • Träning och utbildning inom personlig presentation
 • Uppdrag som konferencier och samtalsledare
 • Utredningsuppdrag