Getting to Yes!

Per Henningsohn – Jag har genomfört en tredagars utbildning ”Framgångsrik förhandling och målinriktad kommunikation” på IHM Business School i Stockholm. Kursen smälter samman mina egna praktiska erfarenheter av förhandling och försäljning med Lars Johan Åges forskning. Han är ekonomie doktor, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Gävle.

Deltagarna kom från olika företag och organisationer och arbetar med förhandling, marknadsföring, försäljning och HR.

Förhandlingsteknik är vägen till Ja! Det betyder att komma överens med andra människor. Att komma överens handlar om positiv inställning, god vilja och förmåga att lyssna.

Men först! Vilka är våra mål? Vilka mål har vår partner? Vad är viktigast för oss och för dom?

Och de dolda frågorna! Vilka är ni? Vad vill ni? Kan vi lita på er? Är jag säker på vad jag vill? Vad uppnår jag med att vara här? Vad ska vi göra? Hur ska det gå? Kommer vi att lyckas? Får vi fika? När är det lunch?

Första draget!  Ställ många frågor. Visa intresse. Bli inte fastlåst i din egen verklighet.

Förståelse och empati! Vad tänker och känner den andra parten? Vad känner jag själv? Visa förståelse för önskemål och krav. Skapa gemensam identifikation.

Side by Side! Lägg fram och förklara behoven och argumenten. Skriv upp vad ni vill och vad motparten vill. Diskutera och skapa delaktighet. Hitta lösningar för båda parter. Gör kakan större!

Skruva upp! I förhandlingsprocessen finns det olika ”reglage” att skruva på. Skruva upp….Den goda stämningen. Gemensamt värdeskapande. Den goda relationen. Långsiktigheten.

Var närvarande! Tänk Happy Happy istället för Win Win…….

Lycka till i dina förhandlingar!